• 0216 706 00 30
  • Life İletişim Mobiliz Yetkili Bayisidir.

Dağıtım Hizmetleri

Dağıtım Hizmetleri

Dağıtım Hizmetleri

Dağıtım hizmetleri sunan firmalar için araçların konumu, hızları belli lokasyonlara zamanında varıp varmadıkları, sürücülerin araçları ne şekilde kullandığı, işe başlangıç saatlerinin belirlenmesi, araçların özel bir amaçla kullanım sağlayıp sağlamadığı gibi birçok fayda sunması sebebi ile araç takip sistemlerini yaygın olarak kullanan sektörlerinden biridir.